top of page

Договор-оферта

Загальні положення:

1. Ця оферта є офіційним пропозицією «KARPOVA UKRAINE», далі за текстом – «Продавець», укладає  Договір купівлі-продаж товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію ) на офіційному інтернет-сайті Продавця « https://karpovaukraine.com/shop » (далі - « Інтернет-сайт»).
2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, який вважається фактом оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в рядки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення:

1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення: «товар» - предмети одягу, аксесуари; "Інтернет-магазин" - відповідно до Закону України "про електронну комерцію", засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди. «Продавець» - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті. «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче. «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

Предмет договору:

1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі: - добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; - самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; - оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; - обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення:

1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.
2. Кожна позиція може бути представлена
​​ у замовлення в будь-якому кількості.
3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (телефоном або електронною поштою). Індикацією відсутності позиції на складі також є статус «sold out».
4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення:

1. Доставка товарів, куплених в Інтернет-магазині, здійснюється за адресою Покупця, вказаною при оформленні замовлення. Можливий також самовивіз із простору KARPOVA.
2. Порядок та умови доставки детально регулюється розділом «Доставка» на сайті Інтернет-магазину, за адресою https://karpovaukraine.com/shipping-and-return/

Права та обов'язки сторін:

1. Продавець має право: - в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
2. Покупець зобов'язань: - своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
3. Покупець має право:

оформити замовлення в Інтернет-магазині;

оформити електронний договір;

вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Отримувати від Продавця інформацію, потрібну для надання послуг за цим Договором

Відповідальність сторін:

1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
2. Продавець не несе відповідальності за:

змін виробником зовнішній вигляд Товару;

за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різні кольорові передачі моніторів персональних комп'ютерів, планшетів і смартфонів окремих моделей;

за зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами.
4. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови:

1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://karpovaukraine.com за адресою https://karpovaukraine.com/terms-and-conditions/
2. Інтернет-магазин створінь для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін. Детально Політика Конфіденційності регулюється відповідним розділом на сайті Продавця, за адресою https://www.karpovaukraine.com/terms-and-conditions

Порядок повернення товару належної якості:

1. Повернення товару до Інтернет-магазину проводиться відповідно до чинного законодавства України.
2. Повернення товару до Інтернет-магазину проводиться за рахунок Покупця у разі міжнародного замовлення, і є безкоштовним, тобто проводитися за рахунок Продавця у разі замовлень по Україні.
3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару
4. Порядок та умови доставки детально регулюється відповідним розділом «Повернення» на сайті Продавця, за адресою https://karpovaukraine.com/shipping-and-return/

Права на інтелектуальну власність:

Весь контент, включений до сайту Інтернет-магазину Продавця і його батьківський домен за адресою https://karpovaukraine.com , наприклад, на зображеннях, картинки, музика, звуки, відео, документи, малюнки, малюнки, логотипи, меню, веб-сторінки , графіка, кольору, схеми, інструменти, шрифти, малюнки, дизайни, діаграми, схеми розташування, процеси, функції та програмне забезпечення (спільно іменовані «Контент») є власністю та інших законах про інтелектуальну власність. Ви не можете відтворювати, публікувати, розповсюджувати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи на основі або використовувати будь-яким чином, повністю або частично, Контент без попереднього листового згоди «KARPOVA UKRAINE» або Продавця, в залежності від обставин. «KARPOVA UKRAINE» або Продавець має виключне право дозволяти або забороняти на свій розсуд будь-яке відтворення, публікацію, розповсюдження, демонстрацію, модифікацію, створення похідних творів або використання будь-яким способом, повністю або частично, Зміст. «KARPOVA UKRAINE» або Продавець має право будь-якої години вимагати авторства будь-якого Контенту, розміщеного на Сайті, і заперечувати проти будь-якого використання, спотворення чи іншої модифікації такого Контенту. Будь-яке відтворення, публікація, поширення, демонстрація, модифікація, створення похідних робіт або використання будь-яким способом Контенту, прямо дозволеного «KARPOVA UKRAINE» або Продавця в письмовій формі, повинні виконуватися вами виключно в законних цілях .

Термін дії договору:

1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цього пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів
3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та в випадках, передбачених чинним законодавством України.

законодавством України.

bottom of page